نام واحد : گروه صنعتی بازرگانی زرین جنوب ایرانیان

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : زرگان انتهای...
 • تلفن شرکت : *******611جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زرگان-خ بانک صادرات قدیم(خ طالقانی)
 • تلفن واحد : *******611جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : انیتا عالیپور
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 06-33296
 • تاریخ مجوز : 08/07/1392
 • کد محصول : 7495412391
 • شرح محصول : بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : 74
 • گروه 4 رقمی : 7495
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%