نام واحد : شایسته نوش ایرانیان

 • استان : مازندران
 • شهر : تنکابن
 • نشانی شرکت : سلیمان...
 • تلفن شرکت : *******192جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعهT2
 • تلفن واحد : *******192جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین شیعی
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نارنجداربن

نام محصول : انواع سس

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 701/28559
 • تاریخ مجوز : 21/07/1392
 • کد محصول : 1549312388
 • شرح محصول : انواع سس
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%