نام واحد : آریا اطلس جم

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : چناران
 • نشانی شرکت : رضاشهر خیابان...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز2قطعه1678
 • تلفن واحد : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد مهدی مجاور زرگر
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی چناران

نام محصول : انواع زیتون کنسروی (کشاورزی)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 120/1386634
 • تاریخ مجوز : 20/03/1393
 • کد محصول : 112412363
 • شرح محصول : انواع زیتون کنسروی (کشاورزی)
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : 11
 • گروه 4 رقمی : 1124
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%