نام واحد : محسن حسین زاده حسن آبادی

 • استان : اصفهان
 • شهر : آران و بیدگل
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی هلال – قطعه5
 • تلفن واحد : ********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن حسین زاده حسن آبادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع سبزیجات و صیفی جات منجمد (فرآوری شده و فرآوری نشده)

 • سریال مجوز : 350427000000
 • شماره مجوز : 22256/1329744
 • تاریخ مجوز : 27/03/1396
 • کد محصول : 1513412352
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%