نام واحد : تولیدی گوهر بافان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : تهران شهرک...
 • تلفن شرکت : ********218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی مورچه خورت فاز 3 خ 1 فرعی 2
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید شاه کرمی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت

نام محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 1325327
 • شماره مجوز : 36455
 • تاریخ مجوز : 19/11/1383
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 4,000,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%