نام واحد : صنایع وصال کاشان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : کاشان بلوار...
 • تلفن شرکت : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کاشان منطقه صنعتی فتح المبیبن مقابل ریسندگی خاطره کاشان
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا یزدانپرستی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تثبیت تاب نخهای سنتتیک هیت ست

 • سریال مجوز : 1332012
 • شماره مجوز : 29353
 • تاریخ مجوز : 11/06/1386
 • کد محصول : 17121124
 • شرح محصول : تثبیت تاب نخهای سنتتیک هیت ست
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1712
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%