نام واحد : صنایع فرش دریا گل مشهد-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : آران و بیدگل
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : ****272جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آران وبیدگل جاده قدیم بیدگل بلوار شهیدان اربابی ج پمپ بنزین0
 • تلفن واحد : **********036جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی محمد بیدگلی بیدگلی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فرش ماشینی

 • سریال مجوز : 1326902
 • شماره مجوز : 1785
 • تاریخ مجوز : 28/08/1384
 • کد محصول : 17221110
 • شرح محصول : فرش ماشینی
 • ظرفیت : 200,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1722
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%