نام واحد : رضائی آدریانی-رسول

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *********380جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رسول رضائی آدریانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

نام محصول : نختابی

 • سریال مجوز : 1329689
 • شماره مجوز : 43309
 • تاریخ مجوز : 18/09/1385
 • کد محصول : 17231120
 • شرح محصول : نختابی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1723
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%