نام واحد : روناس شیمی کاشان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : کاشان شهرک...
 • تلفن شرکت : *******362جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر 1
 • تلفن واحد : *******362جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن عسکری کاشان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی امیرکبیرکاشان

نام محصول : تثبیت تاب نخهای سنتتیک هیت ست

 • سریال مجوز : 1327540
 • شماره مجوز : 2688
 • تاریخ مجوز : 07/01/1385
 • کد محصول : 17121124
 • شرح محصول : تثبیت تاب نخهای سنتتیک هیت ست
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1712
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%