نام واحد : اشکان کاشان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******362جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان ش 1
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رییس زاده
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی امیرکبیرکاشان

نام محصول : نخ نیمه فاستونی سمی ورستد

 • سریال مجوز : 1327718
 • شماره مجوز : 46
 • تاریخ مجوز : 21/01/1385
 • کد محصول : 17111333
 • شرح محصول : نخ نیمه فاستونی سمی ورستد
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%