نام واحد : صنایع جمال کاشان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : آران و بیدگل
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی آران و بیدگل بلوار ش 1
 • تلفن واحد : *******362جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جمال - سید حسین
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آران وبیدگل

نام محصول : فرش ماشینی

 • سریال مجوز : 1327831
 • شماره مجوز : 7597
 • تاریخ مجوز : 24/02/1385
 • کد محصول : 17221110
 • شرح محصول : فرش ماشینی
 • ظرفیت : 200,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1722
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%