نام واحد : محمد باقری مطلق پاشاکی

نام محصول : انواع حلوا با مغز خشکبار

 • سریال مجوز : 200510000000
 • شماره مجوز : 32427
 • تاریخ مجوز : 19/06/1397
 • کد محصول : 1543412430
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%