نام واحد : هژیر کفشدوزی بوکانی

نام محصول : انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره

 • سریال مجوز : 200510000000
 • شماره مجوز : 33605
 • تاریخ مجوز : 25/06/1397
 • کد محصول : 1513412469
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%