نام واحد : مددی-رضاعلی

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : کاشان ابتدای...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کاشان اول ج علی آباد خ 1 جنب چاه سازمان آبمنطقه صنعتی کویر
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مددی-رضاعلی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : منسوجات بی بافت

 • سریال مجوز : 1328134
 • شماره مجوز : 12698
 • تاریخ مجوز : 31/03/1385
 • کد محصول : 17291110
 • شرح محصول : منسوجات بی بافت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1729
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%