نام واحد : سلامی محمدآبادی-حسین

 • استان : اصفهان
 • شهر : آران و بیدگل
 • نشانی شرکت : کاشان...
 • تلفن شرکت : *******362جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آران و بیدگل روستای محمدآباد کویر 0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سلامی محمدآبادی-حسین
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نختابی

 • سریال مجوز : 1328359
 • شماره مجوز : 17101
 • تاریخ مجوز : 17/04/1385
 • کد محصول : 17231120
 • شرح محصول : نختابی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1723
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%