نام واحد : عتیق فرش کاشان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : کاشان ک 2 بعد...
 • تلفن شرکت : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کاشان ک 2 بعد از دارالسلام
 • تلفن واحد : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اصغر مهندس
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فرش ماشینی

 • سریال مجوز : 1328380
 • شماره مجوز : 896
 • تاریخ مجوز : 06/04/1385
 • کد محصول : 17221110
 • شرح محصول : فرش ماشینی
 • ظرفیت : 150,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1722
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%