نام واحد : ریسباف تکمیل آران و بیدگل-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : آران و بیدگل
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی اران و بیدگل بلوار ش5 فرعی5 پ 531
 • تلفن واحد : *******362جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : وطن دوست-امیرهوشنگ
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تکمیل فرش ماشینی

 • سریال مجوز : 1328632
 • شماره مجوز : 827
 • تاریخ مجوز : 15/05/1385
 • کد محصول : 17121190
 • شرح محصول : تکمیل فرش ماشینی
 • ظرفیت : 1,500,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1712
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%