نام واحد : توسعه تجارت دشت میوه بلوط

نام محصول : انواع شیر پاستوریزه

 • سریال مجوز : 200510000000
 • شماره مجوز : 33464/123
 • تاریخ مجوز : 19/06/1397
 • کد محصول : 1520412505
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%