نام واحد : نگین احسان کاشان-شرکت

  • استان : اصفهان
  • شهر : کاشان
  • نشانی شرکت : ندارد0
  • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : کاشان پلیس راه راوند ک 15 متری رضازاده
  • تلفن واحد : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : شاه بالایی-وحید
  • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی :

نام محصول : فرش ماشینی

  • سریال مجوز : 1328838
  • شماره مجوز : 26785
  • تاریخ مجوز : 12/06/1385
  • کد محصول : 17221110
  • شرح محصول : فرش ماشینی
  • ظرفیت : 150,000 متر مربع
  • گروه 2 رقمی : 17
  • گروه 4 رقمی : 1722
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 75%
    75%