نام واحد : تعاونی نساجی پرستو-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ نشاط ک بیت...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی جرقویه فاز خ1
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالحسن اشرف خراسانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی محمدآبادجرقویه

نام محصول : انواع نخ پنبه ایالیاف کوتاه نمره 40انگلیسی وظریف تر

 • سریال مجوز : 1328999
 • شماره مجوز : 28883
 • تاریخ مجوز : 02/07/1385
 • کد محصول : 17111310
 • شرح محصول : انواع نخ پنبه ایالیاف کوتاه
 • ظرفیت : 2,100 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%