نام واحد : جعفری دستجردی-حبیب اله

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج تهران روبروی پالایشگاهحسین آبادگاریچهخ26فرعی2
 • تلفن واحد : ****380جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جعفری دستجردی-حبیب اله
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک حسین آبادگاریچه

نام محصول : سفید گری نخ

 • سریال مجوز : 1329138
 • شماره مجوز : 32237
 • تاریخ مجوز : 12/07/1385
 • کد محصول : 17121122
 • شرح محصول : سفید گری نخ
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1712
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%