نام واحد : نساجی نگین نقش چهلستون-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : ****786جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی مورچه خورت فاز 4 خ کاوه اول
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رامین توکلی پسند
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت

نام محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 1329232
 • شماره مجوز : 34046
 • تاریخ مجوز : 27/07/1385
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 500,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%