نام واحد : شکرانی-حسین

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : خانه اصفهان خ...
 • تلفن شرکت : ****441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی مورچه خورت فاز2 خ4پ362
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین شکرانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت

نام محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه های پنبه ای

 • سریال مجوز : 1329454
 • شماره مجوز : 38798
 • تاریخ مجوز : 21/08/1385
 • کد محصول : 17121181
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه های پنبه ای
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1712
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%