نام واحد : بوستان ترمه - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی راوند انتهای بلوار 2 خ 18 شرقی
 • تلفن واحد : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خسرو ضابطی طرقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی راوند

نام محصول : فرش ماشینی

 • سریال مجوز : 1330197
 • شماره مجوز : 3609
 • تاریخ مجوز : 25/10/1385
 • کد محصول : 17221110
 • شرح محصول : فرش ماشینی
 • ظرفیت : 150,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1722
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%