نام واحد : فاطمه گودرزی

نام محصول : انواع غذاهای آماده و نیمه آماده غیر کنسروی (انواع خوراک| خورشت و سایر انواع غذا و پیش غذا)

 • سریال مجوز : 200510000000
 • شماره مجوز : 33252/123
 • تاریخ مجوز : 18/06/1397
 • کد محصول : 1549412575
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%