نام واحد : محمدعلی محمدی

نام محصول : کنسرو ماهی تن

 • سریال مجوز : 200510000000
 • شماره مجوز : 33251/123
 • تاریخ مجوز : 18/06/1397
 • کد محصول : 1512512366
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%