نام واحد : تولیدی دیبا طرح و رنگ فدک-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : خ ملاصدرا ک 5...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی رازی0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدرضا نقش
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رنگسازان

نام محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه پلی استرویسکوز

 • سریال مجوز : 1330384
 • شماره مجوز : 58986
 • تاریخ مجوز : 16/12/1385
 • کد محصول : 17121183
 • شرح محصول : رنگرزی -چاپ -تکمیل پارچه پلی استرویسکوز
 • ظرفیت : 9,000,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1712
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%