نام واحد : جمال الدین قبیتی نسب

نام محصول : شربت از گیاهان (عصاره| دانه| عرقیات و ...)

 • سریال مجوز : 200510000000
 • شماره مجوز : 06-59005
 • تاریخ مجوز : 17/11/1397
 • کد محصول : 1513412525
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%