نام واحد : اسلامی-مصطفی

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : شهرضا خ ولی...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرضا منطقه صنعتی پاتله0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسلامی-مصطفی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نخ فرش ماشینی

 • سریال مجوز : 1330888
 • شماره مجوز : 9649
 • تاریخ مجوز : 26/02/1386
 • کد محصول : 17111335
 • شرح محصول : نخ فرش ماشینی
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%