نام واحد : آتنا آبائی

نام محصول : بسته بندی پودر میوه های آجیلی

 • سریال مجوز : 200510000000
 • شماره مجوز : 38873
 • تاریخ مجوز : 12/06/1397
 • کد محصول : 7495412433
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%