نام واحد : پنبه پاک کنی گل وش زاینده رود-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ امام خمینی...
 • تلفن شرکت : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی محمدآباد جرقویه0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اخوان طباطبائی-محمدحسن
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنبه پاک کنی

 • سریال مجوز : 1330896
 • شماره مجوز : 9357
 • تاریخ مجوز : 25/02/1386
 • کد محصول : 17111141
 • شرح محصول : پنبه پاک کنی
 • ظرفیت : 1,600 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 51%
  51%