نام واحد : شهریاری محمدی-رسول

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ آپادانا دوم...
 • تلفن شرکت : ****661جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی جی 0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهریاری محمدی-رسول
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک پایگاه هشتم

نام محصول : پارچه کشباف گردگردبافی

 • سریال مجوز : 1330960
 • شماره مجوز : 10524
 • تاریخ مجوز : 01/03/1386
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1730
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%