نام واحد : محمد وحید ذبیحی فرد

نام محصول : انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت طیور| بدون مواد دیگر

 • سریال مجوز : 200510000000
 • شماره مجوز : 33639/123
 • تاریخ مجوز : 20/06/1397
 • کد محصول : 1511512395
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 130 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%