نام واحد : حسین هاشمی دهقی-قنبرعلی

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : خ جابرانصاری...
 • تلفن شرکت : ****441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی هسنیجه قطعه5-5-85
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین هاشمی دهقی-قنبرعلی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی هسنیجه

نام محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

 • سریال مجوز : 1331505
 • شماره مجوز : 17886
 • تاریخ مجوز : 24/04/1386
 • کد محصول : 17111410
 • شرح محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی
 • ظرفیت : 700,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1711
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%