نام واحد : اعظم خالقی پور

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : بلوار امیر...
 • تلفن شرکت : ********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان ابوریحان جنوبی ، روبروی کارتن البرز ، دومین سوله از شمال خیابان(کارگاه دوم )"
 • تلفن واحد : ********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اعظم خالقی پور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی البرز

نام محصول : بذر انواع قارچ خوراکی

 • سریال مجوز : 350314000000
 • شماره مجوز : 127/6222
 • تاریخ مجوز : 28/02/1395
 • کد محصول : 111412374
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 210 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -111
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%