نام واحد : پارت چوب شاد

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : خیابان امام...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد شادمند
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رنگسازان

نام محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش ملامینه

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 43315
 • تاریخ مجوز : 31/06/1393
 • کد محصول : 2021512322
 • شرح محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش ملامینه
 • ظرفیت : 30,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2021
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 87%
  87%