نام واحد : پارت چوب شاد

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : خیابان امام...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فازدوم-خیابان پنجم
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد شادمند
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رنگسازان

نام محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش ملامینه

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 1309323/92203
 • تاریخ مجوز : 24/12/1395
 • کد محصول : 2021512322
 • شرح محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش ملامینه
 • ظرفیت : 6,000,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2021
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%