نام واحد : فرشاد پزشکپور

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : سوله های...
 • تلفن شرکت : *******831جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فرشاد پزشکپور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بیستون

نام محصول : پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 12/11575
 • تاریخ مجوز : 22/03/1392
 • کد محصول : 2022412317
 • شرح محصول : پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی
 • ظرفیت : 25 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2022
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 81%
  81%