نام واحد : سید نجف موسوی

نام محصول : انواع پالت چوبی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 118/12029
 • تاریخ مجوز : 30/01/1396
 • کد محصول : 2023412303
 • شرح محصول : انواع پالت چوبی
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2023
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%