نام واحد : آراز زنگبار ماکو

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : چالدران
 • نشانی شرکت : ارومیه خ مدنی...
 • تلفن شرکت : ****277جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ارومیه خ مدنی 1 روبروی آتش نشانی پ 100
 • تلفن واحد : ****277جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آرمین غفورزاده تومتری
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیگارت فیلتردار

 • سریال مجوز : 1210883
 • شماره مجوز : 29230
 • تاریخ مجوز : 08/08/1385
 • کد محصول : 16001112
 • شرح محصول : سیگارت فیلتردار
 • ظرفیت : 3,000 میلیون نخ
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%