نام واحد : دخانیات آرین

 • استان : مازندران
 • شهر : بهشهر
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : ****204جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بهشهر
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سپهر جعفری طرئی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بهشهر

نام محصول : سیگارت فیلتردار

 • سریال مجوز : 3013066
 • شماره مجوز : 20458
 • تاریخ مجوز : 09/11/1382
 • کد محصول : 16001112
 • شرح محصول : سیگارت فیلتردار
 • ظرفیت : 15,000 میلیون نخ
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%