نام واحد : صادق صالحیان خلاری

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شهرک شهید...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : صادق صالحیان خلاری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کمد و بوفه و قفسه و کتابخانه و کانتر چوبی یا اوراق فشرده

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 38108
 • تاریخ مجوز : 31/04/1392
 • کد محصول : 3610512355
 • شرح محصول : کمد و بوفه و قفسه و کتابخانه و کانتر چوبی یا اوراق فشرده
 • ظرفیت : 300 عدد
 • گروه 2 رقمی : 36
 • گروه 4 رقمی : 3610
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%