نام واحد : تولیدی بازرگانی توکا دریاکنار س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : سوادکوه
 • نشانی شرکت : ساری کوی...
 • تلفن شرکت : ********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سوادکوه
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : دینی و فیروز دشتی و ملازاده
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : معسل تنباکوی معطر

 • سریال مجوز : 3019651
 • شماره مجوز : 32932
 • تاریخ مجوز : 03/10/1385
 • کد محصول : 16001131
 • شرح محصول : معسل تنباکوی معطر
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%