نام واحد : توسعه مهرور آپادانا

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : رشت جانبازان...
 • تلفن شرکت : *********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رشت شهرک صنعتی سفیدرود
 • تلفن واحد : *********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی یوسفی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رشت (سفیدرود)

نام محصول : سیگارت فیلتردار

 • سریال مجوز : 2818439
 • شماره مجوز : 28313
 • تاریخ مجوز : 23/12/1389
 • کد محصول : 16001112
 • شرح محصول : سیگارت فیلتردار
 • ظرفیت : 6,000 میلیون نخ
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%