نام واحد : بی ای تی پارس

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : خیابان آفریقا...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : انتهای خیابان حسابی شرقی بلوار مولوی قطعه 5001
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : پژمان علیمیرزائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : سیگارت فیلتردار

 • سریال مجوز : 200234000000
 • شماره مجوز : 321255/1/100
 • تاریخ مجوز : 03/12/1395
 • کد محصول : 1600412302
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,000 میلیون نخ
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 68%
  68%