نام واحد : محمد عزیز سماوی

 • استان : هرمزگان
 • شهر : میناب
 • نشانی شرکت : بلوار امام...
 • تلفن شرکت : ********076جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد عزیز سماوی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی میناب

نام محصول : بسته بندی توتون

 • سریال مجوز : 200292000000
 • شماره مجوز : 9611/13
 • تاریخ مجوز : 03/04/1396
 • کد محصول : 7495412356
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 18 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%