نام واحد : امید رفیعی

نام محصول : درب چوبی کشوئی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 22243/396
 • تاریخ مجوز : 02/08/1396
 • کد محصول : 2022512307
 • شرح محصول : درب چوبی کشوئی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2022
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%