نام واحد : مهناز سعید دهنوی

 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : ********035جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهناز سعید دهنوی
 • تلفن مدیر : *******939جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : منطقه ویژه اقتصادی یزد

نام محصول : انواع تنباکوی معطر معسل

 • سریال مجوز : 200294000000
 • شماره مجوز : 14159
 • تاریخ مجوز : 26/03/1393
 • کد محصول : 1600512311
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%