نام واحد : امید رفیعی

نام محصول : "انواع کمد، کتابخانه، قفسه و فایل و کانتر"

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 22243/396
 • تاریخ مجوز : 02/08/1396
 • کد محصول : 3610312352
 • شرح محصول : "انواع کمد، کتابخانه، قفسه و فایل و کانتر"
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 36
 • گروه 4 رقمی : 3610
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%