نام واحد : رضا ایرانی نژاد نجف آبادی

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : "سپاهان شهر،...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رنگسازان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا ایرانی نژاد نجف آبادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 46273
 • تاریخ مجوز : 09/07/1392
 • کد محصول : 2021512324
 • شرح محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سی
 • ظرفیت : 26,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2021
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%