نام واحد : زرین تجارت تابان خلیج فارس

نام محصول : انواع تنباکوی معطر معسل

 • سریال مجوز : 200331000000
 • شماره مجوز : 701/26878
 • تاریخ مجوز : 27/02/1397
 • کد محصول : 1600512311
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%