نام واحد : محسن افشاری

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : مالک اشتر...
 • تلفن شرکت : *******541جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محسن افشاری
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درب چوبی کابینت

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 114/26232
 • تاریخ مجوز : 29/07/1392
 • کد محصول : 2022512308
 • شرح محصول : درب چوبی کابینت
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2022
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%