نام واحد : تنباکوی نوآوران بقمچ ارداک

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : چناران
 • نشانی شرکت : خیابان عامل-...
 • تلفن شرکت : ********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تنباکوی معمولی

 • سریال مجوز : 200424000000
 • شماره مجوز : 119/13/3355
 • تاریخ مجوز : 08/09/1397
 • کد محصول : 1600512312
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%