نام واحد : محمد صالحی

 • استان : زنجان
 • شهر : ابهر
 • نشانی شرکت : خیابان اشرفی...
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد صالحی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نئوپان خام (تخته خرده چوب) از چوب

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 118/8004
 • تاریخ مجوز : 30/03/1395
 • کد محصول : 2021512309
 • شرح محصول : نئوپان خام (تخته خرده چوب) از چوب
 • ظرفیت : 5,200 متر مکعب
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2021
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%