نام واحد : عباس نصیر

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار مدرس -...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عباس نصیر
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع محفظه و جعبه چوبی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 68102
 • تاریخ مجوز : 21/08/1392
 • کد محصول : 2023412306
 • شرح محصول : انواع محفظه و جعبه چوبی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2023
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%