نام واحد : غلامعباس قوی

نام محصول : پشم چوب (پوشال)

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 62025
 • تاریخ مجوز : 14/10/1396
 • کد محصول : 2010512320
 • شرح محصول : پشم چوب (پوشال)
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2010
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%