نام واحد : آزادگان فاخر

 • استان : منطقه ویژه اقتصادی
 • شهر : کاوه
 • نشانی شرکت : تهران خیابان...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان کیان صنعت دهم| کد پستی 3914218671
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : سایت2

نام محصول : انواع تنباکوی معطر معسل

 • سریال مجوز : 200472000000
 • شماره مجوز : 25767465
 • تاریخ مجوز : 16/11/1397
 • کد محصول : 1600512311
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%