نام واحد : ماروت کوثر سراج

نام محصول : انواع تنباکوی معطر معسل

 • سریال مجوز : 200487000000
 • شماره مجوز : 44876/123
 • تاریخ مجوز : 13/08/1397
 • کد محصول : 1600512311
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%