نام واحد : لیلا دوکوهکی

نام محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش طبیعی چوب

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 63208
 • تاریخ مجوز : 17/10/1396
 • کد محصول : 2021512327
 • شرح محصول : اوراق فشرده چوبی با روکش طبیعی چوب
 • ظرفیت : 10,000 مترمربع
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2021
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%