نام واحد : سلمان حافظی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : خیابان مفتح -...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یکی از شهرک های صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سلمان حافظی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنجره چوبی معمولی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 47404
 • تاریخ مجوز : 16/09/1392
 • کد محصول : 2022512313
 • شرح محصول : پنجره چوبی معمولی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2022
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 6%
  6%