نام واحد : وحید جلالی

نام محصول : بسته بندی توتون

 • سریال مجوز : 200487000000
 • شماره مجوز : 1812/397
 • تاریخ مجوز : 24/12/1396
 • کد محصول : 7495412356
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازتوتون وتنباکو(16)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمحصولات ازتوتون وتنباکو(1600)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%